Doelstelling

Doelstelling

De Stichting Rijdend Museum Militair Erfgoed is een non-profit stichting. De stichting wordt gerund door vrijwilligers die dit geheel belangeloos doen.

De stichting heeft ten doel het behoud van militair erfgoed, het in leven houden van militaire geschiedenis, met name de Tweede Wereldoorlog, het vergroten van de bewustwording van vrede en veiligheid en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door de aanschaf en het onderhoud van militair erfgoed, het geven van demonstraties, meewerken aan evenementen die in het kader staan van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding, het geven van voorlichting en informatie voorziening door presentaties, informatiemateriaal en educatieve sessies zoals gastlessen op scholen.