Sponsoren

Sponsor worden?

Vindt u ons werk ook belangrijk? Steun ons! Als Stichting zijn we afhankelijk van giften en donaties. Met uw gift steunt u het werk van Stichting Rijdend Museum Militair Erfgoed.

Met uw bijdrage helpt u:
– Historisch materiaal aan te kopen en te behouden;
– Het aanschaffen van educatief materiaal;
– Bewustwording van Vrede en Veiligheid te vergroten.

In de donateursfolder staat extra informatie.
Donateursfolder.pdf

U kunt uw gift overmaken op ons rekeningnummer NL 95 SNSB 0936 9788 72 ten name van Stichting Rijdend Museum Militair Erfgoed.